Expertbolaget inom Säkerhet, digitalisering & infrastruktur

Recon Group spanar alltid efter de bästa seniora experterna och rådgivarna i branschen. Vi arbetar med säkerhet, cybersäkerhet, digitalisering och infrastruktur på strategisk, taktisk och operativ nivå. Recon Group är strategiskt placerade i Stockholm och Norrland för att ha nära till kunder i hela landet. Välkomna till vår nationellt erkända konsultgrupp.

Mer om oss →
Expertbolaget inom Säkerhet<span class="font-thin">, digitalisering & infrastruktur</span>
tjänster

Vi leder & driver digitaliseringen till våra kunder.

Vi arbetar med att söka ständig förbättring och effektivisering hos våra kunder. Att alltid ha drivet att vara innovativ och se nya lösningar på gemensamma utmaningar. Genom agilt ledarskap lotsar vi våra uppdragsgivares verksamheter till effektiv förändring, med rätt kompetens och teknik. Digitalisering innebär en genomgripande verksamhetsförvandling, där människor och teknik möjliggör nya arbetssätt och processer för effektivisering. Inom vår avdelning för Digital Advisory arbetar våra oberoende seniora rådgivare på er sida, för ert bästa, genom alla utmaningar på resan.